Byrådsarbejde / DF's forslag
 
 

Lokalpolitisk arbejde

Dansk Folkeparti er meget aktive i det lokalpolitiske arbejde, og fremsætter som stort set det eneste parti vores egne forslag, hvor vi mener det er relevant, og tjener borgernes ve og vel.

Undertegnede har fremsat talrige forslag i byrådsperioden:

 Forslag fra Eli Jacobi Nielsen, DF:

Teknik og Miljøudvalget:

         Dato            Pkt          Emne                    Afgørelse

 24-03-2014
33   VVM undersøgelse ved Bjerrede  Taget til efterretning, uden aktion
 26-05-2014  67  Busholdeplads i Faxe Ladeplads  Afventer lokalplanlæging, ignoreret
 23-06-2014  79  Servicevejvisning  Udsat, ignoreret
 21-01-2015  18  Høringssvar til ny Råstofplan  Udsat, derefter ignoreret
 20-05-2015  88  Opfølgninger af anlægsprojekter  Afvist
 27-01-2016  26  Parceller i ikke-afgrænsede landsbyer  1 punkt accepteret, øvrige afvist
 27-01-2016  27  Revision af s 29  i Spildevandsplan  Afvist, --> løftet til byrådet
 31-03-2016  50  Revision af Strukturplan for Faxe Forsyning  Godkendt
 24-04-2016  66  Retningslinjer for spildevandsafgørelser  Nedstemt, 6 - 1
 27-04-2016  67  Etablering af hundepark i Faxe
 Nedstemt, 6 - 1
 
 
25-01-2017                   16       Udfasning af natslukning       Godkendt
 
27-03-2017                   49        Ændringsforslag                    Godkendt, 4-3, løftet
                                                 til Spildedevandsplan
 
 
Erhverv og kulturudvalget:
 
 25-01-2016  5  Lokalplanforslag, Årløse  Afvist, -->løftet til byrådet
 29-08-2016  117  Ændret lokalplan i Førslev  Nedstemt, 5-2
 
31-10-2016      Kommuneplantillæg for store husdyrbrug     Løftet til byrådet
20-04-2017      Fjern grønne referencer ifm ECO Valley       Godkendt 4-3
29-05-2017      Ny lokalplanforslag, Årløsevej                       Nedstemt 1-6
 
Økonomiudvalget:
 06-04-2016  64  Tilbagekøbsklausuler  Vedtaget
       
 
Byrådet, ændringsforslag:
 20-08-2015  129  Spildevandsplan, tillæg Nedstemt, 22 - 3 
 10-09-2015  153  Vandhandleplan Nedstemt, 22 - 3
 08-10-2015  179  Spildevandsplan, tillæg  Nestemt, 22 - 3
 19-05-2016  72  Almene boliger, Skovholmslundvej  Vedtaget,  14 - 11
       
       
 
Byrådet:
 11-02-2016  21  Revision af s 29 i Spildevandsplan  Nedstemt,  21 - 3
 11-02-2016  22  Lokalplanforslag, Årløse  Nedstemt, 21 - 3
 11-02-2016  23  Lokalplan, Grøndalsskolen, med Borgerlisten  Nedstemt,  21 - 3
       
       
 
 
.......